0
Reading Comprehension Level 2 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หนังสือ73.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Reading Comprehension Level 2" เล่มนี้ เป็นหนังสือเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการอ่านของเด็ก ซึ่งจะได้ทั้งการออกเสียงคำ การเปล่งสำเนียงภาษา การเขียนสะกดคำได้ถูกต้องรวมทั้งแปลความหมายของคำศัพท์และข้อความที่อ่านได้ สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องอีกด้วย โดยเรื่องที่อ่านแต่ละเรื่องนั้นจะมีคำถามให้ตอบเรื่องละ 10 ข้อ ในแต่ละเล่มจะมี 50 เรื่องด้วยกัน โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับนักเรียน อาจาร์ผู้สอน ที่ต้องการเสริมประสบการณ์การอ่านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

- Reading Exercise 1
- Reading Exercise 2
- Reading Exercise 3
- Reading Exercise 4
- Reading Exercise 5
- Reading Exercise 6
- Reading Exercise 7
- Reading Exercise 8
- Reading Exercise 9
- Reading Exercise 10
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2016030400060 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 6 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน