0
SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การฟัง +MP3
แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบและจับประเด็นสำคัญในการฟังโจทย์รูปแบบต่าง ๆ ฝึกฝนทักษะการฟังด้วยแบบทดสอบจากโจทย์ทั้ง 4 รูปแบบ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การฟัง +MP3" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 และใช้ทบทวนการฟังระดับต้น ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแบบทดสอบ และตัวอย่างข้อสอบ ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพื่อวัดความสามารถของตนเอง

สารบัญ

Part 1 แบบทดสอบ
1. โจทย์ 1 (ความเข้าใจหัวข้อเรื่อง)
2. โจทย์ 2 (ความเข้าใจประเด็นสำคัญ)
3. โจทย์ 3 (การเลือกใช้ถ้อยคำ
4. โจทย์ 4 (การตอบทันที)

Part 2 ตัวอย่างข้อสอบ
1. ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 1
2. ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 2

- (ภาคผนวก) คำศัพท์ที่ปรากฏในข้อสอบ
- สคริปต์และเฉลย
- คำแปลสคริปต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437372 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน