0
SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การอ่าน
เรียนรู้เทคนิคสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้นฝึกฝนความสามารถด้านการอ่านด้วยบทอ่านขนาดสั้น บทอ่านขนาดกลางและบทอ่านเพื่อฝึกค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิต
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การอ่าน" เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับโจทย์การอ่านระดับ N4 ในข้อสอบจริง ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ "อุ่นเครื่อง" เพื่อเรียนรู้เทคนิคสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน (Bottom-up และ Top-down) และฝึกฝนพื้นฐานการอ่าน "แบบฝึกหัด" ซึ่งมีทั้งบทอ่านขนาดสั้นและขนาดกลาง รวมทั้งบทอ่านเพื่อฝึกค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันหลากหลายรูปแบบ เช่น อีเมล ใบปลิว ป้ายประกาศ ฯลฯ "ตัวอย่างข้อสอบ" (2 ครั้ง) ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพื่อวัดความสามารถของตนเอง

สารบัญ

Part 1 อุ่นเครื่อง เทคนิคสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน
- ฝึกฝนพื้นฐานการอ่าน
- เอกสารประเภทต่าง ๆ
- คำศัพท์สำคัญแบ่งตามหัวข้อ

Part 2 แบบฝึกหัด
- บทอ่านขนาดสั้น
- บทอ่านขนาดกลาง
- การค้นหาข้อมูล

Part 3 ตัวอย่างข้อสอบ
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2

- เฉลยและคำอธิบาย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437365 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน