0
SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 การอ่าน
เรียนรู้เทคนิคสำคัญในการทำความเข้าใจบทอ่านได้อย่างรวดเร็ว ฝึกฝนทักษะการอ่านด้วยบทอ่านขนาดสั้น บทอ่านขนาดกลางและบทอ่านเพื่อฝึกค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 คำศัพท์" เล่มนี้ เป็นหนังสือสำหรับใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ครอบคลุมแทบทุกหัวข้อวิชาที่สอบ ทั้งความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์) การอ่าน และการฟัง ตั้งแต่ระดับ N5-N1 เพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนทุกระดับ ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ "ส่วนตัวอักษร" และ "ส่วนคำศัพท์" พร้อมกันนั้นยังมีแบบฝึกหัดท้ายบท แบบทดสอบ (ทุก 5 Unit) และตัวอย่างข้อสอบ (2 ครั้ง) ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพื่อวัดความสามารถของตนเอง มีซีดีประกอบซึ่งบันทึกเสียงอ่านตัวอย่างประโยคที่แนะนำในแต่ละ Unit สำหรับใช้ฟังเพื่อทบทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ เหมาะสำหรับใช้ทั้งอ่านเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 และใช้ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ระดับต้น   

สารบัญ

Part 1 อุ่นเครื่อง เทคนิคสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน
- ฝึกฝนพื้นฐานการอ่าน
- เอกสารประเภทต่าง ๆ
- คำศัพท์สำคัญแบ่งต่ามหัวข้อ

Part 2 แบบฝึกหัด
Part 3 ตัวอย่างข้อสอบ
-เฉลยและคำอธิบาย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437211 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน