0
Scratch Paper
สมุดสเก็ตช์ภาพสีดำ เมื่อวาดภาพออกมาแล้วจะได้เส้นสีรุ้งเป็นงานศิลปะแนวใหม่ ช่วยสร้างเสริมจินตนาการสำหรับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี
ราคาพิเศษ95.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Scratch Paper" สมุดสเก็ตช์ภาพสีดำ เมื่อวาดภาพออกมาแล้วจะได้เส้นสีรุ้งเป็นงานศิลปะแนวใหม่ ช่วยสร้างเสริมจินตนาการสำหรับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858791753016
ขนาด: 225 x 304 x 5 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน