0
Sentence Writing
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนทบทวนเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานในภาษาอังกฤษตลอดจนการประยุกต์ใช้ไวยากรณ์
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?210.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในภาษาอังกฤษ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ประโยคจน ผู้เรียนสามารถแต่งประโยคตัวอย่างได้ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดเข้มข้นเพื่อฝึกฝนให้เกิดผลอย่างจริงจัง

สารบัญ

Unit 1 : Basic Sentence
Unit 2 : Noun Expansion ( Pre-noun modifiers)
Unit 3 : Noun Expansion ( Pre-noun modifiers)
Unit 4 : Verb Expansion
Unit 5 : Noun Clause
Unit 6 : Coordination
Answer Key
Bibliography

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163142122 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน