0
Short Note การงานอาชีพ ป.1-ป.6 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 5 วัน
สรุปเนื้อหาวิชาการงานอาชีพ ป.1-ป.6 ที่นักเรียนประถมศึกษาทุกระดับต้องรู้ก่อนสอบในทุกภาคเทอม และจำให้ได้ก่อนการสอบจริง พร้อมสอดแทรกสาระสำคัญ ใช้ได้ทั้งการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Short Note การงานอาชีพ ป.1-ป.6 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 5 วัน" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาวิชาการงานอาชีพ ป.1-ป.6 ที่นักเรียนประถมศึกษาทุกระดับต้องรู้ก่อนสอบในทุกภาคเทอม และจำให้ได้ก่อนการสอบจริง พร้อมสอดแทรกสาระสำคัญเพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ได้ทั้งการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค เพราะวิชาการงานอาชีพถือเป็นหนึ่งในวิชาสำคัญทั้งการสอบเพิ่มคะแนน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบในทุกสนามสอบจริง ด้วยเทคนิคการจดจำแบบเป็นระบบขั้นตอนในทุกเนื้อหาในระดับชั้นนั้น ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ให้เข้าใจอย่างเป็นภาพรวมทุกระดับชั้นของประถมศึกษา หนังสือสีสันสวยงามและเนื้อหาครบสมบูรณ์ เล่มเดียวครบทุกระดับชั้น นำมาใช้เรียนรู้ได้ทุกปี

สารบัญ

- ป.1
- ป.2
- ป.3
- ป.4
- ป.5
- ป.6

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307376 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 189 x 253 x 9 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน