0
Short Note คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
รวมสูตร หลักการคำนวณ เพื่อการแก้ไขโจทย์ให้ถูกต้อง สรุปทุกเนื้อหา ทุกใจความสำคัญที่ต้องเรียนอย่างครบถ้วน ทำความเข้าใจได้ง่าย จดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนวิธีคิด วิธีคำนวณที่จะทำให้ได้คะแนนระดับสูง ฯลฯ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม เป็นวิชาที่มีเนื้อหาจำนวนมาก หลากหลาย และยากง่ายแตกต่างกันไป ที่ต้องทำความเข้าใจในสูตร หลักการ การคำนวณเป็นอย่างมาก การปูพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ให้กับเด็กในวัยนี้ "ให้เข้าใจ" สามารถจดจำเนื้อหา หรือต้องทำความเข้าใจในเนื้อหาที่มีจำนวนมาก โดยเฉพาะยิ่งเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้สูตรในการคำนวณ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

    "Short Note คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน" เล่มนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน ให้ได้เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถม โดยเฉพาะในเรื่องของการคำนวณในทุก ๆ เนื้อหาที่ต้องเรียน ได้อย่างครบถ้วนเต็มประสิทธิภาพ หากผู้ปกครองได้นำหนังสือเล่มนี้มาได้ฝึกฝน ทบทวน ฝึกคำนวณ จำสูตร จะทำให้สามารถสอบได้คะแนนในระดับที่สูงได้อย่างแน่นอน

สารบัญ

- คณิตศาสตร์ ป.1
- คณิตศาสตร์ ป.2
- คณิตศาสตร์ ป.3
- คณิตศาสตร์ ป.4
- คณิตศาสตร์ ป.5
- คณิตศาสตร์ ป.6

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306348 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน