0
Short Note คณิตศาสตร์ ม.ต้น
สรุปนื้อหา สุตรต่าง ๆ ของวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-2-3 มีแผนภาพ (Mind Map) และอธิบายความคิดรวบยอด (Concept) ทุกบท เพิ่มความเข้าใจด้วยตัวอย่างการทำโจทย์เบื้องต้น
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญวิชา "คณิตศาสตร์" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบ "Short Note" มีแผนภาพ (Mind Map) และอธิบายความคิดรวบยอด (Concept) ทุกบท เพิ่มความเข้าใจด้วยตัวอย่างการทำโจทย์เบื้องต้น พร้อมอธิบายวิธีมำอย่างละเอียด เหมาะสำหรับอ่านเพื่อปูพื้นฐานคณิตศาสตร์หรืออ่านเสริมการเรียนในชั้นเรียน

สารบัญ

- จำนวนเต็ม
- เลขยกกำลัง
- เศษส่วนและทศนิยม
- จ๋านวนจริง
- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- กราฟ
- ระบบสมการเชิงเส้น
- คู่อันดับและกราฟ
- ระบบสมการ
- อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- วชิรา โอภาสวัฒนา (พี่โต๋) ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ติวเตอร์ชื่อดังแห่งเว็บไซต์ DekTalent.com

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164302501 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน