0
Short Note ภาษาไทย ม.ต้น พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 3 วัน
สรุปเนื้อหาในบทเรียนวิชาภาษาไทยให้กระชับ เข้าใจง่าย ไว้อย่างครอบคลุม สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นำไปใช้เพื่อทบทวนความรู้ เพื่อสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Short Note ภาษาไทย ม.ต้น พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 3 วัน" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาในบทเรียนวิชาภาษาไทยให้กระชับ เข้าใจง่าย ไว้อย่างครอบคลุม สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นำไปใช้เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา เพื่อสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค ปลายภาคให้ได้คะแนนในระดับสูง รวมถึงใช้ทบทวนก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สารบัญ

ม.1
- เทอม 1 เสียงและรูปในภาษาไทย / ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค / สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
- เทอม 2 การเขียนเพื่อการสื่อสาร / การสร้างคำ

ม.2
- เทอม 1 การพูด / การสร้างคำ / ประโยค / คำราชาศัพท์ / การเขียน
- เทอม 2 การพูด การฟัง และดู / หลักภาษาไทย / วรรณคดีและวรรณกรรม

ม.3
- เทอม 1 การเขียนเรื่องต่าง ๆ / การอ่าน / การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด / วรรณคดี และวรรณกรรม / โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน / คำและความหมายของคำ
- เทอม 2 การเขียน / การพูด การฟัง และการดู / หลักภาษาไทย / วรรณคดี และวรรณกรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307017 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 13 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน