0
Short Note ภาษาไทย ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
สามารถดึงความจำที่ได้อ่านและทบทวนออกมาใช้ในการเรียน การสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นจากการสรุปสาระสำคัญในวิชาภาษาไทยเอาไว้อย่างครบถ้วน ได้มาตราฐานตรงประเด็น
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิชาภาษาไทยในระดับชั้น ม.ปลาย เป็นวิชาที่มีเนื้อหาจำนวนมาก ที่ต้องทำความเข้าใจและท่องจำ ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะสรุป สิ่งที่เรียนมาเอาไว้อย่างไร ให้กระชับ ได้ใจความ อย่างเป็นระบบ ที่สำคัญคือ "จำง่าย" อย่างไม่ลืม โดยเฉพาะการสร้างความจำอย่างเน้น ๆ เพื่อนำไปใช้ในการสอบ หนังสือ "Short Note ภาษาไทย ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน" เล่มนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน ให้ได้เข้าใจวิชาภาษาไทยทั้งในระดับหัวข้อ ระดับเนื้อหา สำหรับใช้ในการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

Part 1 หลักภาษา
- ความรู้และข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับภาษา
- เสียง
- อักษร
- คำ
- ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา
ฯลฯ

Part 2 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- การสื่อสารของมนุษย์
- รับสารด้วยการฟัง
- รับสารด้วยการอ่าน
- อ่านเพื่อพัฒนาตน
- ส่งสารด้วยการอ่าน
ฯลฯ

Part 3 วรรณคดี
- มนัสการมาตาปิตุคุณ
- อิเหนา ตอนสึกกะหมังกุหนิง
- นิทานเวตาล เรื่องที่ 10
- นิราศรินทร์คำโคลง
- หัวใจชายหนุ่ม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491700 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 13 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน