0
Short Note วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกเนื้อหา พร้อมสาระสำคัญเพื่อพิชิตคะแนนสอบ สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกระดับต้องรู้ก่อนสอบจริง ในทุกภาคการศึกษา รวมถึงการสอบแข่งขันต่าง ๆ ในอนาคต ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ ป.1 จนถึง ป.6 พร้อมสอดแทรกสาระสำคัญเพื่อเสริมทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์ ใช้ได้ทั้งการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค รวมถึงการเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำของประเทศ การสอบชิงทุน การสอบ สสวท. การสอบ O-Net ป.6 และการเตรียมความพร้อมก่อนสอบล่วงหน้าในทุกสนามสอบจริง ภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม สรุปชัดเจน ง่าย และสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกเนื้อหาสำคัญ พร้อมเนื้อหาสาระสำคัญเพื่อพิชิตคะแนนสอบ

สารบัญ

- วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1
- วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 2
- วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 3
- วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 4
- วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 5
- วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492042 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 14 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน