0
Short Note สังคม ป.1-ป.6 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 5 วัน
สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ ป.1 จนถึง ป.6 พร้อมสอดแทรกสาระสำคัญเพื่อเสริมทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์ ใช้ได้ทั้งการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค
หนังสือ379.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Short Note สังคม ป.1-ป.6 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 5 วัน" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาในบทเรียนวิชาสังคมให้กระชับ เข้าใจง่าย ไว้อย่างครอบคลุม สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นำไปใช้เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา เพื่อสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค ปลายภาคให้ได้คะแนนในระดับสูง รวมถึงใช้ทบทวนก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สารบัญ

ป.1 - ป.6
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และดารดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307130 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน