0
Short Note สังคม ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
สรุปเนื้อหาจำนวนมาก ออกมาได้สั้น แต่ครอบคลุม จับใจความสำคัญได้ในระดับดีมาก ทำให้เรื่องของการจดจำบทเรียน กลายเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ง่าย
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิชาสังคมในระดับชั้น ม.ปลาย นั้นมีเนื้อหาจำนวนมาก ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะสรุป สิ่งที่เรียนมาเอาไว้อย่างไร ให้กระชับ ได้ใจความ อย่างเป็นระบบ หนังสือ "Short Note สังคม ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน" เล่มนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคนให้ได้เข้าใจวิชาสังคมทั้งในระดับโครงสร้าง หัวข้อ เนื้อหา และข้อย่อย อันเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องรู้ ต้องท่องจำ และต้องทำความเข้าใจ เอาไว้อย่างครบถ้วน เพื่อใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำได้ดีในการสอบ ด้วยแนวทางลัดในการเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนสูง

สารบัญ

ศีลธรรม
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
- พุทธประวัติ
- พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
ฯลฯ

เศรษฐศาสตร์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
- การพัฒนาเศรษฐกิจ
- การเงินการคลัง
ฯลฯ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- วัฒนธรรมและสังคม
- อิทธิพลจากภายนอกต่อสังคมไทย
- การเมืองการปกครอง
ฯลฯ

ประวัติศาสตร์
- ความสำคัญของประวัติศาสตร์
- อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
- อารยธรรมตะวันออก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491724 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน