0
Short Note เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.ต้น เล่ม 2 สไตล์ญี่ปุ่น +เฉลย
ฝึกสรุปเนื้อหาสำคัญไว้อ่านก่อนสอบ เพิ่มคะแนนจากแบบฝึกหัด พิเศษ! แผ่นฟิล์มช่วยจำ
ผู้เขียน Gakken (กักเคน)
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาโดยการจัดเรียงเนื้อหาให้เป็นระเบียบ ให้เหมือนบันทึกสรุปเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ช่วยให้จำง่าย เน้นการฝึกอ่านและฝึกเขียน โดยมีแบบฝึกหัดให้เขียนในเล่มหลังจากทบทวนเนื้อหาแล้วทุกบท โดยเนื้อหาเหมือนในสมุดจด แต่ละหน้ามี "คอลัมน์ซ้าย" บอกเนื้อหาสำคัญ และ "คอลัมน์ขวา" บอกเคล็ดลับการจำและเนื้อหากับคำที่มักจะเข้าใจผิดบ่อย ๆ มีช่องว่างเว้นไว้ให้เติมคำ มีช่องว่างเว้นไว้ให้เติมคำ เน้นนำเสนอบทเรียนด้วยรูปภาพ พร้อมแบบทดสอบทบทวนสุดเข้มข้น พิเศษ! แผ่นฟิล์มช่วยจำที่ทำให้มองไม่เห็นตัวอักษร Wสีชมพูและสีส้มW ช่วยทบทวนบทเรียนด้วยตนเองได้ดี

สารบัญ

บทที่ 1 ประโยครูปอดีตกาลที่ใช้คำกริยาทั่วไป
บบที่ 2 ประโยครูปอดีตกาลที่ใช้ V.To Be และประโยค รูปอดีตกาลต่อเนื่อง
บทที่ 3 ประโยครูปอนาคตกาล
บทที่ 4 คำกริยาช่วย
บทที่ 5 ประโยคต่าง ๆ
บทที่ 6 ประโยค There is
บทที่ 7 to + คำกริยา รูปดั้งเดิม อาการนาม
บทที่ 8 คำสันธาน
บทที่ 9 ประโยคเปรียบเทียบ
บทที่ 10 ประโยคถูกกระทำ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010018507 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Gakken Plus Co.,Ltd
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน