0
Short Note เตรียมสอบวิทย์ ม.ต้น เล่ม 1 สไตล์ญี่ปุ่น +เฉลย
ฝึกสรุปเนื้อหาสำคัญไว้อ่านก่อนสอบเพิ่มคะแนนจากแบบฝึกหัด พิเศษ! แผ่นฟิล์มช่วยจำ
ผู้เขียน Gakken (กักเคน)
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Short Note เตรียมสอบวิทย์ ม.ต้น เล่ม 1 สไตล์ญี่ปุ่น" เล่มนี้ว่าด้วยเรื่องโครงสร้างและการเติบโตของพืช สารต่าง ๆ และแก๊ส สารละลายและการเปลี่ยนสถานะ สมบัติของแสงและเสียง แรงและความดัน และการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินช่วยให้นักเรียนชั้นมัธยมต้นที่คร่ำเคร่งกับการเรียน การบ้าน และกิจกรรม เตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้น เพราะเรียบเรียงเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมต้นไว้อย่างเรียบร้อยและอ่านเข้าใจง่าย นอกจากนี้ นักเรียนก็ยังเขียนสรุปเนื้อหาในแบบฉบับของตัวเองได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างและการเติบโตของพืช
บทที่ 2 สารต่าง ๆ และแก๊ส
บทที่ 3 สารละลายและการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 4 สมบัติของแสงและเสียง
บทที่ 5 แรงและความกดดัน
บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงแผ่นดิน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010016794 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 6 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับTest Mae ni Matomeru Nota Chu 1 Rika
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Gakken Plus Co.,Ltd
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน