0
Short Note Biology สรุปชีววิทยา ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
สรุปเนื้อหาชีววิทยา ม.4, ม.5, และ ม.6 เพื่ออ่านก่อนสอบเตรียมพร้อมสอบ O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรงเข้าคณะต่างๆ และสอบในระบบใหม่ TCAS
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.4, ม.5, ม.6 ที่สำคัญ และออกสอบบ่อย อ่านง่าย เข้าใจไว ด้วยตารางสรุป Mind Map และรูปภาพประกอบ เนื้อหาครบถ้วน อ่านก่อนสอบตอบโจทย์ได้รวดเร็วและมั่นใจ พิชิต O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรงเข้าคณะต่าง ๆ และสอบในระบบใหม่ TCAS ช่วยให้น้อง ๆ เตรียมสอบอย่างมั่นใจ แม้อ่านสอบเพียง 1 วัน

สารบัญ

บทที่ 1 ชีวเคมี (Biochemistry)
บทที่ 2 เซลล์ (Cell)
บทที่ 3 การแบ่งเซลล์ (Cell Divsion)
บทที่ 4 การหายใจระดับเซลล์ (Cellular Respiration)
บทที่ 5 การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosyntesis)
บทที่ 6 พันธุกรรมและพันธุกรรมระดับโมเลกุล (Genetics and Molecular Genetics)
บทที่ 7 วิวัฒนาการ (Evolution)
บทที่ 8 อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
บทที่ 9 พีช (Plant)
บทที่ 10 กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ (Animal Anatomy)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163812155 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Dream & Passion, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน