0
Short Note + Key Map + Test ภาษาไทย ม.ต้น
Short Note ย่อเรื่องเข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย รวมจุดหลักสำคัญที่ต้องรู้ Key Map แผนผังเน้นจุดจำ จุดสำคัญ ที่ต้องท่องจำให้ขึ้นใจ Test แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ที่ต้องรู้และทำให้ได้
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Short Note + Key Map + Test ภาษาไทย ม.ต้น" เล่มนี้ ได้สรุปนี้อหาในบทเรียนวิชาภาษาไทยให้กระชับ เข้าใจง่าย ไว้อย่างครอบคลุม สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นำใช้เพี่อทบทวนความรูที่เรียนมา เพื่อสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาคให้ด้คแนนในระดับสูง รวมถึงใช้ทบทวนก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมทุกสนามสอบวิชาภาษาไทย

สารบัญ

- หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.1
- หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.2
- หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.3
- วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1
- วรรณคดีและวรรณกรรม ม.2
- วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3
- Mind Mapping หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.1
- Mind Mapping หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.2
- Mind Mapping หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.3
- แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307345 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 12 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน