0
Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ก.พ
Short Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อยทุกปี พร้อมเคล็ดลับต่าง ๆ ทุกวิชาที่ต้องออกสอบ พร้อมแนวทางการทำข้อสอบ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ ทั้งการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมในด้านเหตุและผล และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ การคำนวน ทางคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

    Short Note สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อยทุกปี พร้อมเคล็ดลับต่าง ๆ ทุกวิชาที่ต้องออกสอบ พร้อมแนวทางการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความสามารถในการคิดวเคราะห์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ-คณิตศาสตร์)
- ภาษาอังกฤษ
- กฎหมาย ความรู้ แลพคุณลักษณะข้าราชการที่ดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306713 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 11 มม.
น้ำหนัก: 478 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน