0
Short Note and Test ติวเข้ม ชีวะ ม.ต้น พร้อมแนวข้อสอบ พิชิตข้อสอบเต็ม 100%
ชีววิทยา เป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดมากพอสมควร ทั้งยังเป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจชีววิทยาได้ด้วยตัวเอง
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชีววิทยา" เป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดมากพอสมควร ทั้งยังเป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจชีววิทยาได้ด้วยตัวเอง ด้วยการนำเนื้อหาที่นักเรียนต้องรู้ และจำให้ได้เพื่อการเรียนและการสอบ เพื่อใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบได้ทั้งในโรงเรียนและสอบเข้า ม.4 หรือ การสอบชิงทุนต่าง ๆ

    เมื่อนักเรียนทุกคนได้ใช้ หนังสือ "Short Note and Test ติวเข้ม ชีวะ ม.ต้น พร้อมแนวข้อสอบ พิชิตข้อสอบเต็ม 100%" เล่มนี้ ประกอบการเรียน การศึกษา รวมทั้งใช้ทบทวนสำหรับการสอบ จะทำให้มีทักษะในการจำในศัพท์เฉพาะ สามารถนำไปต่อยอดและทำคะแนนสอบได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะหนังสือเล่มนี้ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน ให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีการจัดลำดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีระบบ

สารบัญ

- หน่วยของสิ่งมีชีวิต & กล้องจุลทรรศน์
- การแบ่งเซลล์
- โลกของพืช
- ระบบร่างกายของมนุษย์
- อาหารและสารอาหาร
- พันธุศาสตร์พื้นฐาน
- ระบบนิเวศ
- แนวข้อสอบชีววิทยา ม.ต้น
- เฉลยข้อสอบชีววิทยา ม.ต้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306249 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 11 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน