0
Shortcut Grammar เก่งไวยากรณ์ทันใจ (PDF)
รวมไวยากรณ์อังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบ สรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน สอนเทคนิคการจำอย่างรวดเร็ว พร้อมตัวอย่างการใช้ เข้าใจง่ายด้วยรูปภาพประกอบน่ารัก ตาราง และแผนภาพ
ผู้เขียน อาริดา ใจสุข
หนังสือ160.55 บาท
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบ สรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน สอนเทคนิคการจำอย่างรวดเร็ว พร้อมตัวอย่างการใช้ เข้าใจได้ง่ายด้วยรูปภาพประกอบน่ารัก ตาราง และแผนภาพ อ่านสนุก นำไปใช้ในการฝึกฝนไวยากรณ์ เก่งได้ทันใจด้วยตัวเอง

สารบัญ

- Article (คำนำหน้านาม)
- Noun (คำนาม)
- Pronoun (คำสรรพนาม)
- Verb (คำกริยา)
- Auxiliary Verb (คำกริยาช่วย)
- Adjective (คำคุณศัพท์)
- Adverb (คำวิเศษณ์)
- Preposition (คำบุพบท)
- Conjunction (คำสันธาน)
- Interjection (คำอุทาน)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840091857 (PDF) 408 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน