0
SketchUp 2022 Professional Guide
เรียนรู้วิธีใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นวาดเส้นเปลี่ยนเป็นงาน 3 มิติ และนำไปใช้งานในทุกรูปแบบ จากวิธีสอนที่เข้าใจง่าย ทำตามได้ไม่ข้ามขั้นตอน พร้อมวิธีเรนเดอร์ภาพให้สวยงามสมจริงด้วย V.Ray
หนังสือ356.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "SketchUp 2022 Professional Guide" เล่มนี้ มีวิธีสอนที่เน้นการอธิบายด้วยภาพ และวิธีสอนเป็นลำดับไม่ข้ามขั้นตอน เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ไม่มีพื้นฐานด้านนี้เลยเข้าใจ และทำตามไปได้ง่าย ไม่สับสน เนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่การวาดเส้น 2 มิติ เปลี่ยนให้เป็นโมเดล 3 มิติ กำหนดเวลาของแสงและเงาใส่พื้นผิวและลวดลายการนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ จนถึงเทคนิคขั้นสูงอย่างการสร้างรูปทรงที่ซับซ้อน การใช้โปรแกรมเสริมเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น อาทิ V-Ray สำหรับเรนเดอร์ภาพให้มีแสงสีและพื้นผิวสมจริง การเพิ่มโมเดลที่สร้างลงในแผนที่ของ Google การจัดเรียงผลงานทำพรีเซนเตชัน รวมทั้งฟังก์ชันการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะทำให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพโดยไม่ตกหล่น

สารบัญ

Intro รู้จัก SketchUp
Chapter 01 ควบคุมมุมมองและการแสดงผล
Chapter 02 พื้นฐานการทำงานกับวัตถุ (ชุดเครื่องมือ Principle)
Chapter 03 SketchUp Quick Tour
Chapter 04 เครื่องมือพื้นฐานสำหรับสร้างโมเดล
Chapter 05 ฝึกสร้างโมเดล 3 มิติใน SketchUp
Chapter 06 ใช้ Group และ Component ช่วยในการสร้างโมเดล
Chapter 07 เทคนิคการสร้างโมเดลที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
Chapter 08 กำหนดรายละเอียดพื้นผิว
Chapter 09 แสงเงาและหมอกใน SketchUp
Chapter 10 สร้างโมเดล Contour เล่นระดับด้วย Sandbox
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ฟังก์ชั่นการใช้งานครบที่สุด
2. รูปเล่มและภาพประกอบสวยงาม น่าเชื่อถือสมเป็นมืออาชีพ
3. ทำตามได้ง่าย เห็นขั้นตอนละเอียดตั้งแต่เปิดหนังสือ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164873117 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 170 x 227 x 18 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน