0
Slow But Sure ช้าๆ ใช่ๆ เดินชีวิตให้สบาย (PDF)
ไม่มีใครบังคับให้เราวิ่งได้หรอกเราวิ่งของเราเอง ไม่มีใครบังคับให้เราสู้จนหมดแรงได้หรอกเราสู้ของเราเอง ไม่มีใครบังคับให้เราทำ งานหนักไม่พักไม่ผ่อนได้หรอกเราทำของเราเองทั้งนั้น
ผู้เขียน ต้นกล้า นัยนา
หนังสือ170.05 บาท
e-books(PDF) ?69.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ไม่มีใครบังคับให้เราวิ่งได้หรอก เราวิ่งของเราเอง ไม่มีใครบังคับให้เราสู้จนหมดแรงได้หรอก เราสู้ของเราเอง ไม่มีใครบังคับให้เราทำงานหนักไม่พักไม่ผ่อนได้หรอก เราทำของเราเองทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะอยากพักบ้าง เราก็ทำได้ ช้าได้ แต่ต้องรู้ตัวว่าเรากำลังช้า และรู้ว่าในขณะที่เราช้านั้น...เรากำลังทำอะไรอยู่...

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300000061 (PDF) 192 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์อักขระบันเทิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน