0
Soccer Fever
ประตูฟุตบอลจอบหนึบ ชุดเรียนรู้เริ่มต้นสำหรับผู้สนใจไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวอุปกรณ์จะถูกออกแบบบรรจุไว้ภายในกล่องอย่างดี ชุดการทดลองนี้จะช่วยให้เรียนรู้พื้นฐานการต่อวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ราคาพิเศษ550.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Soccer Fever" ประตูฟุตบอลจอบหนึบ ชุดเรียนรู้เริ่มต้นสำหรับผู้สนใจไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวอุปกรณ์จะถูกออกแบบบรรจุไว้ภายในกล่องอย่างดี ชุดการทดลองนี้จะช่วยให้เรียนรู้พื้นฐานการต่อวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และยังได้เรียนรู้ระบบมอเตอร์และเฟือง ซึ่งมีการเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่แนววงกลมไปเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงกลับไปกลับมา เมื่อเปิดเครื่องให้ทำงาน ผู้รักษาประตูจะเคลื่อนที่ไปมาคอยป้องกันไม่ให้ยิงประตู ผู้เล่นต้องใช้ทักษะ สมาธิ ในการยิงลูกบอลโฟมให้ผ่านผู้รักษาประตูไปให้ได้ สนุกกับการประกอบวงจรและแข่งขันกันทำประตู ดูว่าใครจะยิงประตูได้มากที่สุด

    ใช้แบตเตอรี่แบบ AA 2 ก้อน

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 4894091388170
ขนาด: 140 x 190 x 70 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน