0
SolidWorks 2007 ขั้นกลาง+CD
หนังสือ351.50 บาท
e-books(PDF) ?369.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเขียนชิ้นงาน   และงานประกอบชิ้นส่วนในระดับกลาง ซึ่งเรียงตามลำดับความสำคัญ
ของเนื้อหาโดยแบ่งเป็น 12 บท ได้แก่ การเรียนรู้เทคนิคการเขียนชิ้นงานและการประกอบ การใช้คำสั่งที่มีการป้อนค่าตัวแปรมากขึ้นและตัวอย่างที่มีรายละเอียดมากขึ้น การเขียนชิ้นงาน Configuration การนำเสนอภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ SolidWorks Animator การเขียนชิ้นงานมาตรฐานด้วย SolidWorks Toolbox การแสดงภาพเหมือนจริงของชิ้นงานด้วยSolidWorks PhotoWorks เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าใจและทำตามได้ง่ายเพียงคลิกตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ และผู้อ่านควรจะต้องผ่านการเรียนในระดับ พื้นฐานมาก่อน จึงจะสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด เหมาะสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ใช้เป็นตำราประกอบการเรียน การสอน วิชา Computer Aided Drafting, Computer Aided Design for Engineering และวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ผู้ที่ทำงานออกแบบและเขียนแบบที่ต้องการลดเวลาการทำงาน วิศวกรและบุคคลที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องมือ solidWorkds และการเขียนเส้นร่าง
บทที่ 2 การเขียนชิ้นงานด้วยความสมมาตร
บทที่ 3 การเขียนชิ้นงานด้วยการทำสำเนาชุด
บทที่ 4 การสร้างชิ้นงานจากการหมุน
บทที่ 5 ตารางออกแบบและชุดตัวแปรควบคุม
บทที่ 6 การเขียนชิ้นส่วนผนังบางและแผ่นครีบ
บทที่ 7 งานเชื่อม (Weldments)]
บทที่ 8 การประกอบชิ้นงานและการใช้ Configuration ในงานประกอบ
บทที่ 9 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวและภาพแยกชิ้น
บทที่ 10 เขียนชิ้นส่วนสำเร็จรูปด้วย SolidWorks Toolbox
...ฯลฯ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การเขียนชิ้นงานและงานประกอบชิ้นส่วนในระดับกลางซึ่งเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหาแล้วแบ่งเป็น 12 แล้วแบ่งเป็น 12 บท โดยดูได้จากสารบัญ แต่ที่ภูมิใจนำเสนอคือ เครื่องมือสร้างชิ้นงานสำเร็จรูป Toolbox การใช้ Configuration การสร้างภาพเคลื่อนไหว Solidworks Animator รวมไปถึงการสร้างภาพเสมือนจริง PhotoWorks ถ้าจะนิยามความหมายของขั้นกลาง คือการใช้คำสั่งที่มีการป้อนค่าตัวแปรมากขึ้น การเขียนชิ้นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคมากขึ้น หรือตัวอย่างที่มีรายละเอียดมากขึ้น ความยุ่งยากมากขึ้น ผู้อ่านควรจะต้องผ่านการเรียนในระดับพื้นฐานมาก่อนจึงจะสามารถเข้าใจแล้วเรียนรู้ไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

คำนิยม
เทคโนโลยีเป็นตัวเปลี่ยนโลกมานักต่อนัก ทั้งเทคโนโลยีการต่อเรือ ทำให้คนจีนไปค้าขายได้ทั่วโลก ฝรั่งที่สามารถสร้างปืนใหญ่ได้ก็ทำให้คนไม่กี่คนสามารถยึดครองได้เกือบทั้งใบในยุคล่าอาณานิคม เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ยุติสงครามโลกลง ที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นแค่คำเตือนจากมุมมองของผม ที่ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือมากกว่าที่จะร้องขอให้คนอื่นช่วย หนังสือเล่มนี้ก็กำลังเตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีอย่าง 3D CAD หรือ SolidWorks ในที่นี้ นอกจากจะทำให้ท่านเองมีแต้มต่อที่จะหางานทำและมีรายได้ที่ดี ท่านยังจะเป็นฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ในเครื่องจักรขนาด 60 ล้านฟันเฟืองที่สำคัญไม่แพ้กันที่จะขับเคลื่อนเครื่องจักรเครื่องนี้ คือประเทศไทย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยืนระยะสู้กับคู่แข่งอื่นๆ ในโลกแห่งนี้ได้อย่างสมความภาคภูมิ
ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
(Managing Director ; AppliCad Co., Ltd.)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744432728 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1035 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน