0
Study Notes ภาษาไทย ม.ปลาย สไตล์ Cornell
หลักภาษา + การฟัง -พูด-อ่าน-เขียน +วรรณคดีและวรรณกรรม ครบทุกอย่างของภาษาไทย ม.ปลาย ไม่ใช่แค่อธิบายเนื้อหา แต่มีตัวอย่างประกอบ แถมด้วยข้อสังเกต
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย ที่นำเสนอในรูปแบบการจดโน้ตแบบ Cornell คือ การแบ่งหน้ากระดาษเป็น 3 ช่อง ได้แก่ Notes สำหรับจดเนื้อหา Cues สำหรับใส่คีย์เวิร์ด ข้อสังเกต หรือข้อสงสัย และ Summary สำหรับสรุปด้วยภาษาของตัวเอง และปิดท้ายทุกบทด้วย Mind Map เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทบทวนเนื้อหา"นำเสนอด้วยรูปแบบ Cornell คือ การแบ่งหน้ากระดาษเป็น 3 ช่อง ได้แก่ Notes สำหรับจดเนื้อหา Cues สำหรับใส่คีย์เวิร์ด ข้อสังเกต หรือข้อสงสัย และ Summary สำหรับสรุปด้วยภาษาของตัวเอง และปิดท้ายทุกบทด้วย Mind Map ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทบทวนเนื้อหา ช่อง Summary จะเว้นเป็นช่องว่างเพื่อให้ผู้อ่านสามารถสรุปเนื้อหาหัวข้อนั้น ๆ เป็นภาษาของตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการใช้ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การอ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การฟัง การดู และการการพูด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164940192 (ปกอ่อน) 230 หน้า
ขนาด: 172 x 230 x 12 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์GANBATTE
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน