0
Study Notes เคมี ม.ปลาย สไตล์ Cornell เล่ม 2
สรุปเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 2-ม.6 โดย "อาจารย์ไมธ์" ติวเตอร์และผู้เขียนหนังสือขายดี "Chemistry Ranger เคมี ม.ปลาย" อ่านเพิ่มเกรดก็ง่าย ทบทวนก่อนสอบก็เวิร์ก ใช้ได้ทุกสนามสอบ
ผู้เขียน อาจารย์ไมธ์
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Study Notes เคมี ม.ปลาย สไตล์ Cornell เล่ม 2" นี้ เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 2-ม.6 ที่นำเสนอในรูปแบบการจดโน้ตแบบ Cornell ซึ่งเป็นรูปแบบการจดโน้ตที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก Cornell Notes เป็นการจดโน้ตโดยแบ่งหน้ากระดาษเป็น 3 ช่อง ได้แก่ Note สำหรับจดเนื้อหาตามที่ครู/อาจารย์สอน Cues สำหรับใส่คีย์เวิร์ด ข้อสังเกต หรือข้อสงสัย และ Summary สำหรับสรุปเป็นภาษาของตัวเอง และปิดท้ายบทด้วย Mind Map ทั้ง Cornell Notes และ Mind Map จะช่วยให้เราเรียบเรียงความคิดได้ง่ายขึ้น ทำให้การทบทวนเนื้อหาไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

สารบัญ

Chapter 5 กรด-เบส
- Unit 1 ทฤษฎีของ Arrhenius นำไปสู่การหาค่า pH และ pOH
- Unit 2 ทฤษฎีของ Bronsted และ Lowry
- Unit 3 ทฤษฎีของ Lewis
ฯลฯ

Chapter 6 เคมีไฟฟ้า
- Unit 1 ปฏิกิริยารีดอกซ์
- Unit 2 การดุลสมการรีดอกซ์
- Unit 3 เซลล์เคมีไฟฟ้า
ฯลฯ

Chapter 7 อินทรีย์เคมี
- Unit 1 สารประกอบของคาร์บอน
- Unit 2 การอ่านชื่อของสารประกอบคาร์บอน
- Unit 3 สมบัติทางกายภาพและเคมี
- Unit 4 ไอโซเมอร์

Chapter 8 พอลิเมอร์
- Unit 1 พอลิเมอร์และการจัดประเภทของพอลิเมอร์
- Unit 2 มอนอเมอร์
- Unit 3 ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164940307 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 172 x 230 x 8 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์GANBATTE
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน