0
Super โจทย์ คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
ใหม่ล่าสุด! เหมาะสำหรับนักเรียน ใช้ทบทวนความรู้และวัดผลตัวเองในวิชานี้ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และเตรียมสอบแข่งขันในทุกสนามทั่วประเทศ สำหรับครู-อาจารย์ ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียน
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : Super โจทย์ คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
- Super โจทย์ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)
- Super โจทย์ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2)
- Super โจทย์ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 3)
- Super โจทย์ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)
- Super โจทย์ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 2)
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 : เฉลย Super โจทย์ คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
- เฉลย Super โจทย์ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1-3)
- เฉลย Super โจทย์ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1-3)
- เฉลย Super โจทย์ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1-3)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165044264 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน