0
Super โจทย์ สอบเข้า ม.1
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 ครบทั้ง 5 วิชา พลิกแพลง-ครอบคลุม ทุกเรื่องและตรงแนวที่สุด เฉลยอย่างละเอียด จนใช้พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

รวมแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 ครบทั้ง 5 วิชา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : Super โจทย์ สอบเข้า ม.1
- Super โจทย์ สอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย (ชุดที่ 1)
- Super โจทย์ สอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- Super โจทย์ สอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- Super โจทย์ สอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1)
- Super โจทย์ สอบเข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษาฯ (ชุดที่ 1)
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 : เฉลย Super โจทย์ สอบเข้า ม.1
- เฉลย Super โจทย์ สอบเข้า ม.1 (ชุดที่ 1)
- เฉลย Super โจทย์ สอบเข้า ม.1 (ชุดที่ 2)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165044257 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน