0
Super Boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง
เป็นผู้นำที่กำจัดความขัดแย้งได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้ทีมสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ผลงานจากนักจิตบำบัดสัมพันธภาพรระหว่างบุคคลคนแรกของญี่ปุ่น
หนังสือ204.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Super Boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง" เล่มนี้ กล่าวถึงบทบาทของหัวหน้าในการกระชับความสัมพันธ์และกำจัดความขัดแย้งทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ลูกน้องด้วยกันเอง หรือลูกน้องกับบุคคลภายนอก รวมถึงการสร้างแรงผลักดันในการทำงาน ดังนี้

    หัวหน้าต้องเคารพ "พื้นที่" ของผู้อื่น
    หัวหน้าต้องเข้าใจทบบาทหน้าที่ที่ลูกน้องคาดหวังจากตัวเอง
    หัวหน้าต้องไม่พยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายแต่สร้างสภาพแวดล้อมให้เขาเปลี่ยนตัวเองได้ง่าย
    หัวหน้าต้องฟังโดยวางความคิดของตัวเองไว้ข้างๆ
    หัวหน้าต้องตรวจสอบว่าอีกฝ่ายเข้าใจเจตนาที่แท้จริงหรือไม่

    นอกจากนี้ยังพูดถึงวิธีรับมือกับคนหลายประเภท ไม่ว่าเป็นคนเป็น "โรคสมาธิสั้น" คนที่มักตอบโต้หัวหน้า หรือคนที่ไม่เชื่อใจใครอย่างรุนแรง รวมถึงประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้อย่างการดูแลสุขภาพจิตลูกน้องที่เป็น "โรคซึมเศร้า" ด้วย

สารบัญ

บทนำ หากคุณภาพของความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงานดีขึ้น คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นด้วย
บทที่ 1 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ "หัวหน้า"
บทที่ 2 หัวหน้าต้องรู้จักเคารพ "พื้นที่" ของผู้อื่น
บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับ "ความคาดหวังในบทบาทหน้าที่"
บทที่ 4 จงเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่เก่งกาจ
บทที่ 5 "ความสามารถในการฟัง" ที่หัวหน้าควรมี
บทที่ 6 "ความสามารถในการพูด" ที่หัวหน้าควรม
บทที่ 7 จำไว้ว่าในที่ทำงานมีคนหลายประเภท
บทที่ 8 เอาใจใส่สุขภาพจิตของลูกน้อง
บทที่ 9 เวลาแบบนี้หัวหน้าควรรับมืออย่างไรดี

- บทส่งท้าย พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้ชำนาญจนกลายเป็นหัวหน้าของตัวเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ผู้เขียนเป็นผู้ริเริ่ม "จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล" คนแรกของญี่ปุ่น
- หัวข้อน่าสนใจและน่าจะโดนใจคนทำงานส่วนใหญ่ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้โดยตรง ลดปัญหาระหว่างตำแหน่ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161829186 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ How To, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับBuka wo Motsu Hito no Shokuba no Ningenkankei
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Diamond, Inc., Tokyo.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน