0
Super Easy ภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.6 เลกเชอร์ให้ อ่านง่ายสุด ๆ ฉบับพกพา
สรุปภาษาไทย ม.1-ม.6 ครบถ้วนทุกเรื่องสำคัญที่ออกสอบบ่อย เลกเชอร์ให้ เข้าใจเร็วสุด ๆ ด้วย Mind Map, ตารางสรุป และภาพประกอบ 4 สีสดใส สอบได้ชัวร์
หนังสือ151.05 บาท
e-books(PDF) ?144.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาภาษษไทยระดับมัธยม ระดับ ม.1- ม.6 ที่ใช้ในการสอบอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านง่าย เข้าใจไว ด้วย   Mind Map, ตารางสรุป และภาพประกอบ 4 สีสดใส เล่มเล็กกะทัดรัด พกพาไปอ่านและทบทวนก่อนสอบได้อย่างสะดวก เตรียมความพร้อมสู่การสอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสอบในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มเกรด O-NET โควตา สอบตรง ชิงทุน และระบบใหม่ TCAS

สารบัญ

บทที่ 1 หลักภาษาไทย
- เสียงในภาษาไทย
- ไตรยางศ์
- คำเป็น-คำตาย
ฯลฯ

บทที่ 2 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- พันธกิจของภาษา
- ภาษากับการสื่อสาร
- การจับใจความ
ฯลฯ

บบที่ 3 วรรณคดีไทย
- วรรณคดีและประเภทของวรรณคดี
- รสวรรณคดี
- โวหารภาพพจน์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163812650 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 127 x 171 x 15 มม.
น้ำหนัก: 60 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน