0
Super PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างครบถ้วน ทั้งฟิสิกส์ คณิต เคมี การเขียนแบบ และความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม อัปเดตล่าสุด รูปแบบข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก อัตนัย และการเขียนแบบ
หนังสือ341.05 บาท
e-books(PDF) ?339.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Super PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์" สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างครบถ้วน ทั้งฟิสิกส์ คณิต เคมี การเขียนแบบ และความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม แบบอัปเดตล่าสุด สอดแทรกวิธีการจำ การตั้งข้อสังเกต และเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อให้ง่ายต่อการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบททบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียน พร้อมทั้งแนวข้อสอบรูปแบบข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก อัตนัย และการเขียนแบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอ่านเพื่อเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Part 1 ฟิสิกส์
Part 2 คณิตศาสตร์พื้นฐานทางวิศวกรรม
Part 3 เคมีเชิงวิศวกรรม
Part 4 การเขียนแบบทางวิศวกรรม
Part 5 ความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม
Part 6 แนวข้อสอบ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163811684 (ปกอ่อน) 620 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1070 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน