0
Super Social สรุปสังคม มัธยมต้น
อ่านง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น ครบทุกหัวข้อ พร้อมแนวข้อสอบเข้า ม.4
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Super Social สรุปสังคม มัธยมต้น" เล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา สำหรับทุกสนามสอบทั่วประเทศ เรียบเรียงเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลาง ข้อสอบเก่าโรงเรียนดัง ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบ O-NET มากกว่า 1,500 ข้อ อัดแน่นด้วยรูปภาพประกอบความเข้าใจ ตารางเนื้อหา เส้นเวลา แผนผังเชื่อมโยง และจุดเน้นจำนวนมาก พร้อมแนวข้อสอบจากข้อสอบจริง แบบแยกบทท้ายเล่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ส่วนเนื้อหา
- สังคมวิทยา และศาสนา
- รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- อาเซียน

แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา เข้า ม.4
- แนวข้อสอบสังคมวิทยา และศาสนา
- แนวข้อสอบรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์
- แนวข้อสอบประวัติศาสตร์
- แนวข้อสอบภูมิศาสตร์
- แนวข้อสอบอาเซียน (ASEAN)
- เฉลยแนวข้อสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165681858 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์กวดวิชาติวเตอร์พอยท์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน