0
Systematic Reading 1
หนังสือเล่มนี้เน้นการฝึกทักษะการอ่าน โดยเริ่มจากระดับคำไปจนถึงระดับย่อหน้าเพื่อจับสาระสำคัญ
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเป็นการให้ความรู้และฝึกฝนการอ่านเบื้องต้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้หนังสือสามารถพัฒนาการอ่านอย่างถูกวิธีและสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับทักษะการอ่านโดยเฉพาะ โดยเริ่มจากระดับคำไปจนถึงระดับย่อหน้า คือการเดาความหมายของศัพท์ การอ่านข้อความระดับประโยคและการอ่านข้อความระดับย่อหน้า เพื่อจับสาระสำคัญและแยกรายละเอียด รวมทั้งอ่านเพื่อความเข้าใจในวิธีการเขียนสื่อความหมายในรูปแบบของการแสดงโดยนัย การใช้ภาพพจน์ การเสนอข้อเท็จจริง และการเสนอข้อคิดเห็น อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นระบบ พร้อมตัวอย่างและแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

Lesson 1 Word Skills
Lesson 2 Sentence Reading
Lesson 3 Paragraph Reading

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163143297 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน