0
TEST เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       รวมแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ช้ในการสอบเข้า ม.1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท นำเสนอพร้อมเฉลยชัดเจน สำหรับให้ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสอบ

สารบัญ

-TEST เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
-TEST เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
-TEST เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
-TEST เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4
-TEST เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5
-TEST เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6
-TEST เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7
- เฉลย TEST เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
- เฉลย TEST เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
- เฉลย TEST เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740903413 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 8 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, ชมรม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน