0
TOEFL ITP with MP3 CD +MP3 CD
ทฤษฎีและกลยุทธ์การทำข้อสอบ TOEFL ITP ครบสมบูรณ์ทั้ง 3 ส่วน รวมข้อสอบ TOEFL ITP Actual Tests มากกว่า 800 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ใช้ผลสอบยื่นศึกษาต่อระดับมัธยม ปริญญาตรี-โท-เอก
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "TOEIC ITP with MP3 CD" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามการสอบ TOEIC ITP (Institutional Testing Program) โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน คือส่วนการฟัง (Listening Comprehension) ส่วนไวยากรณ์ (Structure and Written Expression) และส่วนการอ่าน (Reading Comprehension) พร้อมเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ เขาะลึกข้อสอบแต่ละส่วนพร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด นับเป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณได้คะแนนสูง เพื่อนำไปยื่นศึกษาต่อในระดับมัธยม ปริญญาตรี-โท-เอก หรือเพื่อยื่นผลคะแนนเพื่อจบการศึกษาตามความต้องการ

สารบัญ

Part 1 : ความรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL ITP
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ TOEFL ITP (Institution Testing Program)
- ลักษณะรูปแบบข้อสอบ TOEFL ITP
- ตารางเปรียบเทียบการสอบ PBT CBT และ iBT
- ทบทวนส่วนการฟัง Section 1 Listening Comprehension
- ทบทวนไวยากรณ์ Section 2 Structure and Written Expression
- ทบทวนส่วนการอ่าน Section 3 Reading Comprehension

Part 2 : รวมข้อสอบ TOEFL ITP ACTUAL TESTS With Answer Keys
- TOEFL ITP Test 1 เฉลยพร้อมคำอธิบาย TOEFL ITP Test 1
- TOEFL ITP Test 2 เฉลยพร้อมคำอธิบาย TOEFL ITP Test 2
- TOEFL ITP Test 3 เฉลยพร้อมคำอธิบาย TOEFL ITP Test 3
- TOEFL ITP Test 4 เฉลยพร้อมคำอธิบาย TOEFL ITP Test 4
- TOEFL ITP Test 5 เฉลยพร้อมคำอธิบาย TOEFL ITP Test 5
- TOEFL ITP Test 6 เฉลยพร้อมคำอธิบาย TOEFL ITP Test 6

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165470865 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน