0
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) (ไม่รวม DVD) (PDF)
เนื้อหา และเทคนิคการทำข้อสอบทั้ง 7 parts ที่จะช่วยทำให้คูณทำคะแนนได้ได้ถึง 900
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน)
เน้น ๆ กับ
1.เทคนิคการทำข้อสอบทั้ง 7 Parts
2.อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3.นำเสนอเทคนิควิธีวิเคราะห์ข้อสอบทุกตอน การฝึกและคำศัพท์
4.ชนิดของข้อสอบแต่ละ part
หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ผศ ดร นเรศ สุรสิทธิ์
-จบการศึกษา ป.ตรี-โท-เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สอนวิชาอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง ยาวนานกว่า 30 ปี
-ผู้เขียนหนังสืออังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำนำ

แม้ผู้เขียนจะมีหนังสือเกี่ยวกับ TOEIC ที่ขายดีอยู่ในปัจจุบันแล้วหลายเล่ม เช่นหนังสือ คัมภีร์ Redesigned TOIEC ฉบับสมบูรณ์ (พร้อม CD) พิมพ์ครั้งที่ 9 / หลักสูตรย่อ TOIEC พิมพ์ครั้งที่ 9 / พิชิตข้อสอบ Redesigned TOEIC พิมพ์ครั้งที่ 8 / พิชิตข้อสอบ TOEIC Grammar Test (Part V-VI) พิมพ์ครั้งที่ 11/ พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆ (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) พิมพ์ครั้งที่ 13 เป็นต้น อยู่ตามท้องตลาดแล้วก็ตาม
แต่จากการที่ข้อสอบ TOEIC มีการปรับเปลี่ยนอยู่แทบทุกปี ทั้งในเรื่องรูปแบบและลักษณะข้อสอบ ดังนั้นผู้เขียนจึงได้นำหนังสือชื่อ พิชิต TOIEC ด้วยเทคนิคง่ายๆ (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) มาปรับปรุงใหญ่ ใช้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า ‘TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน)’ พร้อมทั้งเพิ่ม CD อธิบายเนื้อหาและวิธีทำข้อสอบ Listening ทั้ง 4 Parts อย่างละเอียด ครบถ้วน เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบของทุกท่าน ตลอดถึงได้อธิบายเนื้อหาที่สำคัญและวิธีทำข้อสอบใน Part: Reading ไว้ใน CD นี้ด้วย ในส่วนของเนื้อหาในเล่มนั้น ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมด ทำให้ TOEIC เล่มนี้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและครอบคลุมข้อสอบสมัยใหม่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา พร้อมทั้งอธิบายวิธีทำข้อสอบ การเฉลยแบบฝึกหัดอย่างละเอียด ที่ท่านสามารถนำไปทำข้อสอบให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นจึงทำให้หนังสือมีจำนวนหน้าที่หนากว่าเล่มก่อนๆ
อีกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียน TOEIC ผู้เขียนจึงได้จัดทำคอร์ส online เกี่ยวกับ TOEIC ที่เป็นการสอนจริงๆ ในห้องเรียน กว่า 35 ชั่วโมง มาไว้ใน www.skilllane.com อีกด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางการหาความรู้เพื่อพิชิตข้อสอบ TOEIC เพื่อก้าวไปสู่ฝันของแต่ละท่าน โดยท่านสามารถสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พิเศษสำหรับท่านที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ ท่านยังสามารถนำไปขอส่วนลดในการเรียน online ได้อีกด้วย
ผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามผลงานวิชาการของผู้เขียนด้วยดีเสมอมา กว่า 20 ปี พร้อมทั้งซื้อหนังสือลิขสิทธิ์ และนี่คือผลงานเล่มที่ 56 ที่ออกสู่สายตาทุกท่าน ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ สอบได้คะแนนเกิน 800 คะแนน ทุกคน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์
B.A. English, M.A. English
Ph.D. English-Comparative Literature

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840130198 (PDF) 536 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน