0
Tense ประถมต้น แบบกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
สรุปเนื้อหาเพื่อความเข้าใจ Tense ในภาษาอังกฤษ พร้อมแบบฝึกเสริมทักษะที่จะช่วยให้เข้าใจ ภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นไปในอนาคต
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหา Tense ในภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมต้น พร้อมแบบฝึกเสริมทักษะที่จะช่วยให้เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นไปในอนาคต

สารบัญ

- Tense คืออะไร
- Present Simple Tense
- Present Continuous Tense
- Future Simple Tense
- Past Simple Tense
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757423915 (ปกอ่อน) 60 หน้า
ขนาด: 165 x 290 x 4 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน