0
ลด 15%
The Big Nine ยักษ์ 9 ตน อิทธิพลแห่ง AI (PDF)
ผู้เขียน Amy Webb
E-Book Rainy Season Sale สนพ.ซีเอ็ด ลด 15% (Digital)
อ่านต่อ
หนังสือ236.00 บาท
e-books(PDF) ?220.15 บาท
audiobooks280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ The Big Nine ยักษ์ 9 ตน อิทธิพลแห่ง AI ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
ภาคหนึ่ง Ghosts in the Machine ผีจักรกล
1. จิต จักรกล : ประวัติโดยสังเขปของ AI
2. สังคมอันคับแคบของเผ่า AI
3. ความตายที่คืบคลานมาอย่างช้าๆ : ผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจของ AI
ภาคสอง อนาคตของเรา
4. ตราบจนถึงยุค AI : สัญญาณเตือน
5. รุ่งเรืองในยุคสาม : แบบจำลองโลกสวย
6. เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บปวด : แบบจำลองตามจริง
7. ราชวงศ์เหรินกงจื้อเหนิงแบบจำลองแห่งหายนะ
ภาคสาม แก้ปัญหา
8. หินและกรวด : วิธีสร้างอนาคต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160843398 (PDF) 352 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน