0
The Cyber Mindset ฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิทัล
หนังสือที่ได้ชื่อว่าเป็น "วัคซีนไซเบอร์" ยกระดับ Digital Lifestyle ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "The Cyber Mindset ฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิทัล" เป็นคู่มือ "การฉีดวัคซีนไซเบอร์" (Cyber Vaccination) ที่มุ่งหวังจะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนไทย เพื่อให้ใช้ชีวิตติดดิจิทัลได้อย่างชาญฉลาด รู้ทันภัยไซเบอร์ เป็นคู่มือสามัญประจำบ้านสำหรับการเอาตัวรอด ในศตวรรษที่ 21 ที่โลกเชื่อมโยงออนไลน์เข้าด้วยกัน และภัยต่าง ๆ สามารถเข้าถึงตัวเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่จำกัดฐานะ คุณวุฒิ หรือวัยวุฒิ ขอเพียงอ่านแล้วได้แง่มุมเปลี่ยน Cyber Mindset จาก "Are We Secure?" เป็น "Are We Ready?" 

สารบัญ

Chapter 1 รู้ทันภัยรอบตัว
Chapter 2 เหตุเกิดที่ห้องนอนของฉัน
Chapter 3 ต่อไปนี้ฉันจะรู้ทันภัยไซเบอร์
Chapter 4 อธิปไตยไซเบอร์...ปัญหา ทางแก้ อย่าปล่อยให้แย่ไปกว่านี้
Chapter 5 The Future แนวโน้มที่ควรต้องรู้
Chapter 6 How To Secure ง่ายนิดเดียว
Chapter 7 Good Practices เทคนิคพิชิตภัยใกล้ตัว
Chapter 8 กฎหมายดิจิทัล...กับเรื่องที่ประชาชนคนไทยควรต้องรู้
Chapter 9 เรื่องใหม่ที่ควรรู้
Chapter 10 ศัพท์น่ารู้คู่ไซเบอร์

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ จึงนับได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อท่านผู้อ่านทุกท่าน อีกทั้งยังมีคุณูปการต่อส่วนรวมอีกด้วย เพราะจะทำให้สังคมของเรามั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น ผมจึงขอชื่นชมและขอบคุณท่านอาจารย์ปริญญา หอมเอนก มา ณ ที่นี้ดร.ปณิธาน วัฒนายากร- ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (ของนายกรัฐมนตรี)
ต้องขอขอบพระคุณที่ท่านอาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผู้เป็นกูรูทางด้านนี้ ได้กรุณาอุตสาหะสละเวลาทุ่มเท สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พยายามเรียบเรียงองค์ความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย นำมาเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานทั่วไป รากหญ้า ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลระบบ และผู้บริหาร ได้รับรู้รับทราบถึงภัย และแนวทางป้องกัน นับเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมเราเป็นอย่างยิ่ง ขอชื่นชมและขอบคุณ ท่านอาจารย์ปริญญา หอมเอนก มา ณ โอกาสนี้ด้วยพ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน- นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)
ผมเห็นว่าการมีชุดความคิดไซเบอร์ หรือ Cyber Mindset จากหนังสือของ อาจารย์ ดร.ปริญญา เล่มนี้ ฝังไว้ในสมอง คือการติดอาวุธทางปัญญาให้เราพร้อมที่จะมีความสุขไปตลอด ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนบนโลกนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามครับวิเชฐ ตันติวานิช- ประธานกรรมการ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169299219 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน