0
The Discoveries : วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์แห่งการค้นพบ
เพราะค้นจึงพบ เพราะหาจึงเจอ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่งแห่งศตวรรษที่ 20
หนังสือ437.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "The Discoveries : วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์แห่งการค้นพบ" เล่มนี้ ได้รวบรวมบทความงานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในศตวรรษที่ 20 จำนวน 25 ชิ้น โดยผู้รวบรวมคือ "อลัน ไลท์แมน" เจ้าของผลงาน ความฝันของไอน์สไตน์ (Einstein's Dream) ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ออกเป็น 22 บท เรียงตามลำดับเวลาที่บทความเหล่านั้นตีพิมพ์

    "อลัน ไลท์แมน" เริ่มต้นแต่ละบทด้วยส่วนแนะนำที่เล่าชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนและเรื่องราวการค้นคว้าที่นำไปสู่บทสรุปซึ่งก็คือตัวบทความต้นฉบับในส่วนถัดไป นอกจากนี้ "อลัน ไลท์แมน" ยังอธิบายเนื้อหาส่วนบทความและที่มาที่ไปให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น เพราะหนังสือเล่มนี้มีลักษณะค่อนไปทางงานวิชาการเนื้อหาเข้มข้น บทความต่างๆ ที่รวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของวงการวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ความรู้บริสุทธิ์ที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อๆ มานำไปศึกษาต่อยอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

สารบัญ

บทที่ 1 ควอนตัม ว่าด้วยทฤษฎีกฎการกระจายพลังงานของสเปกตรัมปกติ
บทที่ 2 ฮอร์โมน กลไกการหลั่งสารจากตับอ่อน
บทที่ 3 ความเป็นอนุภาคของแสง ว่าด้วยมุมมองเชิงวิทยาการศึกษาสำนึกของการเกิด และการแปลงสภาพของแสง
บทที่ 4 ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ ว่าด้วยพลศาสตร์ไฟฟ้าของวัตถุที่เคลื่อนที่
บทที่ 5 นิวเคลียสของอะตอม การกระเจิงของอนุภาค a และ B โดยสสารและว่าด้วยโครงสร้างอะตอม
บทที่ 6 ขนาดของเอกภพ คาบของดาวแปรงแสง 25 ดวงในเมฆแมกเจลแลนเล็ก
บทที่ 7 การจัดเรียงอะตอมในสถานะของแข็ง ปรากฏการณ์การแทรกสอดของรังสีเรินต์เกน
บทที่ 8 อะตอมควอนตัม องค์ประกอบของอะตอมและโมเลกุล
บทที่ 9 การสื่อสารระหว่างประสาท การทำงานของเส้นประสาทหัวใจจากการส่งสัญญาณด้วยของเหลว
บทที่ 10 หลักความไม่แน่นอน ว่าด้วงองค์ประกอบเชิงกายภาพของจลศาสตร์และกลศาสตร์ควอนตัม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740208549 (ปกอ่อน) 632 หน้า
ขนาด: 163 x 239 x 32 มม.
น้ำหนัก: 840 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2011
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Discoveries
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน