0
The Genie in the Bottle จีนี ยักษ์วิเศษในขวดแก้ว (PDF)
ฝึกอ่านตั้งแต่เล็ก ยิ่งเก่งอังกฤษ! ชุดหนูน้อยเก่งอังกฤษ SE-ED First Readers (Stage 2) พร้อมแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
หนังสือ58.50 บาท
e-books(PDF) ?45.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับหนังสืออ่านนอกเวลาแสนสนุก เรื่องราวของชาวประมงผู้ยากจน ปล่อยยักษ์จีนีตนใหญ่ออกจากขวดโดยบังเอิญ เขาคงดีใจไม่น้อย ถ้ามันมอบโชคลาภให้ แต่กลับกลายเป็นว่ายักษ์ตนนี้หิวโซและอยากกินเขา ชาวประมงจะรอดจากยักษ์ใหญ่อดอยากนี้ได้อย่างไร มาเอาใจช่วยกันเถอะ!

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุด หนูน้อยเก่งอังกฤษ SE-ED First Readers
- ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- มีคำศัพท์และคำอ่านหน้าต่อหน้า
- เสริมความรู้ คำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ และเกมสนุกๆ
- แบ่งระดับภาษาและจำนวนคำให้เลือก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160811786 (PDF) 48 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน