0
The Keys ขอให้ได้ทุกอย่าง เล่ม 10 (PDF)
กุญแจไขความลับ ที่จะเปิดเผยการทำงานของกฎแรงดึงดูด ในเดอะซีเคร็ตอย่างหมดเปลือก ผ่านคัมภีร์พระไตรปิฎก พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ “ขอ เชื่อ รับ” ที่จะทำให้ท่านสำเร็จสมหวังทุกความปรารถนา
ผู้เขียน ทาสโพธิญาณ
e-books(PDF) ?30.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อเสริมเนื้อหา “กฎแห่งแรงดึงดูด”   ในส่วนที่ว่า   กฎแรงดึงดูดทำงานได้อย่างแม่นยำก็จริง   แต่เราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตได้   ก็เฉพาะแต่สิ่งที่เราเชื่อว่าตนเองคู่ควรเท่านั้น   The Key (กุญแจ) ก็คือทำอย่างไรให้รู้สึกเชื่อมั่นได้ว่า   เราคู่ควรกับสิ่งที่ขออย่างไม่ต้องสงสัย   ทุกครั้งที่อธิษฐานแล้วรู้สึกมั่นใจ   ไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องได้รับสิ่งที่อธิษฐานขอสมความปรารถนา   และนี่ก็คือจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้
   
    เนื้อหาหลักแบ่งออกเป็น   ๓   ภาค   แต่ละภาคก็จะแบ่งออกเป็นตอน   ตอนละหนึ่งเล่ม   เล่มนี้คือภาคสาม   ว่าด้วยการ “รับ = สำเร็จสมปรารถนา”   ซึ่งมีความคิด และความรู้สึก ชักใยอยู่เบื้องหลังการทำงานของกฎแรงดึงดูด   เนื้อหาในส่วนนี้คือกุญแจไขความลับกฎแห่งแรงดึงดูดให้กระจ่างชัดเจน   จากการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า   ผ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ทรงเปิดเผยไว้อย่างไม่มีปิดบัง   ซึ่งสอดคล้องต้องกันกับกระบวนการขอ เชื่อ รับ   ที่รอนด้า เบิร์น เขียนไว้ในเดอะซีเคร็ต   การนำข้อมูลทั้งสองส่วนนี้มาเสริมซึ่งกันและกัน   นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการวิวัฒนาการตัวเองของมนุษยชาติ   อย่างที่ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด   หากได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ในยุคที่กฎแห่งแรงดึงดูดทำงาน   ขอให้สนุกกับการเรียนรู้   เติบโตและสมหวังกับสิ่งที่อธิษฐานขอทุกประการ

    ทาสโพธิญาณ
   กุมภาพันธ์ 2562

สารบัญ

ภาค ๓ : รับ = สมปรารถนา
10 สั่งจิตด้วยการเสนอแนะ
11 ยิ่งยินดี ยิ่งมั่งมีไม่รู้จบ
12 พลังแห่งความสำนึกรู้คุณ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840113818 (PDF) 16 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน