0
The Keys ขอให้ได้ทุกอย่าง เล่ม 11 (PDF)
กุญแจไขความลับ ที่จะเปิดเผยการทำงานของกฎแรงดึงดูด ในเดอะซีเคร็ตอย่างหมดเปลือก ผ่านคัมภีร์พระไตรปิฎก พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ “ขอ เชื่อ รับ” ที่จะทำให้ท่านสำเร็จสมหวังทุกความปรารถนา
ผู้เขียน ทาสโพธิญาณ
e-books(PDF) ?30.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิยามของกฎแห่งแรงดึงดูด ที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายที่สุดก็คือ “เราสร้างโลกของตัวเองขึ้นจากความคิด แต่เลือกทำให้มันปรากฏด้วยความรู้สึก” หนังสือเล่มนี้จับเอาการค้นพบว่าด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดในเดอะซีเคร็ต กับคัมภีร์พระไตรปิฎกมายืนยันว่า ความจริงทั้งสองส่วนนี้ สอดคล้องต้องกันอย่างน่าอัศจรรย์... กุญแจก็คือ ขอท้าพิสูจน์ว่าท่านพร้อมหรือยังที่จะลองใช้กฎแห่งแรงดึงดูด ก่อนที่จะด่วนปฏิเสธมัน!!!

สารบัญ

ภาค ๓ : รับ = สมปรารถนา
10 สั่งจิตด้วยการเสนอแนะ
11 ยิ่งยินดี ยิ่งมั่งมีไม่รู้จบ
12 พลังแห่งความสำนึกรู้คุณ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840113825 (PDF) 15 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน