0
The Keys ขอให้ได้ทุกอย่าง เล่ม 7 (PDF)
กุญแจไขความลับ ที่จะเปิดเผยการทำงานของกฎแรงดึงดูด ในเดอะซีเคร็ตอย่างหมดเปลือก ผ่านคัมภีร์พระไตรปิฎก พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ “ขอ เชื่อ รับ” ที่จะทำให้ท่านสำเร็จสมหวังทุกความปรารถนา
ผู้เขียน ทาสโพธิญาณ
e-books(PDF) ?30.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิยามของกฎแห่งแรงดึงดูด ที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายที่สุดก็คือ “เราสร้างโลกของตัวเองขึ้นจากความคิด แต่เลือกทำให้มันปรากฏด้วยความรู้สึก” หนังสือเล่มนี้จับเอาการค้นพบว่าด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดในเดอะซีเคร็ต กับคัมภีร์พระไตรปิฎกมายืนยันว่า ความจริงทั้งสองส่วนนี้ สอดคล้องต้องกันอย่างน่าอัศจรรย์... กุญแจก็คือ ขอท้าพิสูจน์ว่าท่านพร้อมหรือยังที่จะลองใช้กฎแห่งแรงดึงดูด ก่อนที่จะด่วนปฏิเสธมัน!!!

สารบัญ

ภาค ๒ : เชื่อ = ศรัทธา
5 ศรัทธาเดอะวัน ปล่อยให้อนาคตไล่ล่า
6 ศีล อวตารพลังดึงดูด
7 สุตตะ ฟังธรรมเสริมพลังดึงดูด
8 จาคะ พลังแห่งการให้ปัน
9 ปัญญา แก้วสารพัดนึก

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อเสริมเนื้อหา “กฎแห่งแรงดึงดูด” ในส่วนที่ว่า กฎแรงดึงดูดทำงานได้อย่างแม่นยำก็จริง แต่เราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตได้ ก็เฉพาะแต่สิ่งที่เราเชื่อว่าตนเองคู่ควรเท่านั้น The Key (กุญแจ) ก็คือทำอย่างไรให้รู้สึกเชื่อมั่นได้ว่า เราคู่ควรกับสิ่งที่ขออย่างไม่ต้องสงสัย ทุกครั้งที่อธิษฐานแล้วรู้สึกมั่นใจ ไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องได้รับสิ่งที่อธิษฐานขอสมความปรารถนา และนี่ก็คือจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้

เนื้อหาหลักแบ่งออกเป็น ๓ ภาค แต่ละภาคก็จะแบ่งออกเป็นตอน ตอนละหนึ่งเล่ม เล่มนี้คือภาคสอง ว่าด้วยการ “การตั้งจิตอธิษฐานขอให้สำเร็จสมปรารถนา” อันประกอบไปด้วยหลักธรรม ๕ ประการ คือ ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ และปัญญา ธรรมทั้งห้าประการนี้ จะเป็นเสมือนกุญแจไขความลับแห่งจักรวาล ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของกฎแห่งแรงดึงดูด จากการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า ผ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ทรงเปิดเผยไว้อย่างไม่มีปิดบัง ซึ่งสอดคล้องต้องกันกับกระบวนการขอ เชื่อ รับ ที่รอนด้า เบิร์น เขียนไว้ในเดอะซีเคร็ต การนำข้อมูลทั้งสองส่วนนี้มาเสริมซึ่งกันและกัน นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการวิวัฒนาการตัวเองของมนุษยชาติ อย่างที่ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด หากได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ในยุคที่กฎแห่งแรงดึงดูดทำงาน ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ เติบโตและสมหวังกับสิ่งที่อธิษฐานขอทุกประการ
ทาสโพธิญาณ
กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840113788 (PDF) 20 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน