0
The Keys ขอให้ได้ทุกอย่าง เล่ม 8 (PDF)
กุญแจไขความลับ ที่จะเปิดเผยการทำงานของกฎแรงดึงดูด ในเดอะซีเคร็ตอย่างหมดเปลือก ผ่านคัมภีร์พระไตรปิฎก พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ “ขอ เชื่อ รับ” ที่จะทำให้ท่านสำเร็จสมหวังทุกความปรารถนา
ผู้เขียน ทาสโพธิญาณ
e-books(PDF) ?30.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาหลักแบ่งออกเป็น   ๓   ภาค   แต่ละภาคก็จะแบ่งออกเป็นตอน   ตอนละหนึ่งเล่ม   เล่มนี้คือภาคสอง   ว่าด้วยการ   “การตั้งจิตอธิษฐานขอให้สำเร็จสมปรารถนา”   อันประกอบไปด้วยหลักธรรม ๕ ประการ คือ ศรัทธา ศีล สุตตะ   จาคะ และปัญญา   ธรรมทั้งห้าประการนี้   จะเป็นเสมือนกุญแจไขความลับแห่งจักรวาล   ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของกฎแห่งแรงดึงดูด   จากการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า   ผ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ทรงเปิดเผยไว้อย่างไม่มีปิดบัง   ซึ่งสอดคล้องต้องกันกับกระบวนการขอ เชื่อ รับ   ที่รอนด้า เบิร์น เขียนไว้ในเดอะซีเคร็ต   การนำข้อมูลทั้งสองส่วนนี้มาเสริมซึ่งกันและกัน   นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการวิวัฒนาการตัวเองของมนุษยชาติ   อย่างที่ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด   หากได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ในยุคที่กฎแห่งแรงดึงดูดทำงาน   ขอให้สนุกกับการเรียนรู้   เติบโตและสมหวังกับสิ่งที่อธิษฐานขอทุกประการ   
ทาสโพธิญาณ
กุมภาพันธ์ 2562

สารบัญ

ภาค ๒ : เชื่อ = ศรัทธา
5 ศรัทธาเดอะวัน ปล่อยให้อนาคตไล่ล่า
6 ศีล อวตารพลังดึงดูด
7 สุตตะ ฟังธรรมเสริมพลังดึงดูด
8 จาคะ พลังแห่งการให้ปัน
9 ปัญญา แก้วสารพัดนึก

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อเสริมเนื้อหา “กฎแห่งแรงดึงดูด” ในส่วนที่ว่า กฎแรงดึงดูดทำงานได้อย่างแม่นยำก็จริง แต่เราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตได้ ก็เฉพาะแต่สิ่งที่เราเชื่อว่าตนเองคู่ควรเท่านั้น The Key (กุญแจ) ก็คือทำอย่างไรให้รู้สึกเชื่อมั่นได้ว่า เราคู่ควรกับสิ่งที่ขออย่างไม่ต้องสงสัย ทุกครั้งที่อธิษฐานแล้วรู้สึกมั่นใจ ไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องได้รับสิ่งที่อธิษฐานขอสมความปรารถนา และนี่ก็คือจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840113795 (PDF) 19 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน