0
The Keys ขอให้ได้ทุกอย่าง เล่ม 9 (PDF)
กุญแจไขความลับ ที่จะเปิดเผยการทำงานของกฎแรงดึงดูด ในเดอะซีเคร็ตอย่างหมดเปลือก ผ่านคัมภีร์พระไตรปิฎก พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ “ขอ เชื่อ รับ” ที่จะทำให้ท่านสำเร็จสมหวังทุกความปรารถนา
ผู้เขียน ทาสโพธิญาณ
e-books(PDF) ?30.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิยามของกฎแห่งแรงดึงดูด ที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายที่สุดก็คือ “เราสร้างโลกของตัวเองขึ้นจากความคิด แต่เลือกทำให้มันปรากฏด้วยความรู้สึก” หนังสือเล่มนี้จับเอาการค้นพบว่าด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดในเดอะซีเคร็ต กับคัมภีร์พระไตรปิฎกมายืนยันว่า ความจริงทั้งสองส่วนนี้ สอดคล้องต้องกันอย่างน่าอัศจรรย์... กุญแจก็คือ ขอท้าพิสูจน์ว่าท่านพร้อมหรือยังที่จะลองใช้กฎแห่งแรงดึงดูด ก่อนที่จะด่วนปฏิเสธมัน!!!

สารบัญ

ภาค ๒ : เชื่อ = ศรัทธา
5 ศรัทธาเดอะวัน ปล่อยให้อนาคตไล่ล่า
6 ศีล อวตารพลังดึงดูด
7 สุตตะ ฟังธรรมเสริมพลังดึงดูด
8 จาคะ พลังแห่งการให้ปัน
9 ปัญญา แก้วสารพัดนึก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840113801 (PDF) 19 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน