0
The Keys พลังเนรมิต จิตใต้สำนึก เล่ม 6 (PDF)
ปลดล็อกขุมพลังจิตใต้สำนึก เนรมิตตัวเองด้วยกฎแห่งแรงดึงดูด ผ่านคัมภีร์พระไตรปิฎก พละ ๕ ที่จะทำให้ท่านสุขสำเร็จสมหวังดังปรารถนา
ผู้เขียน ทาสโพธิญาณ
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพอันทรงพลังสูงสุด   ซึ่งเกิดมาพร้อมกับตัวเอง   เพียงแต่มันยังหลับใหลอยู่ในจิตใต้สำนึก   แต่ก็พร้อมที่จะถูกปลุกให้ตื่น   พละ ๕   คือกุญแจสำคัญในการรีดพลังสูงสุดในตัวเองออกมาใช้   จิตที่ถูกฝึกดีแล้ว   จะมีพลังอำนาจในตัวเอง   ไม่ว่าจะดึงดูดหรือเนรมิต   ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสำเร็จได้ดังใจปรารถนา   นี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อเหลวไหล   เพราะมีหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎกอย่างชัดเจน   ซึ่งสอดคล้องต้องกันกับหนังสือฮาวทูสายจิตใต้สำนึก,   แรงดึงดูด อย่างน่าอัศจรรย์

    กุญแจก็คือ ขอท้าพิสูจน์ก่อนที่ท่านจะด่วนปฏิเสธมัน!!

สารบัญ

- บทนำ
- 1. ปักหมุดขุดขุมทรัพย์ ด้วยชุดความเชื่อทั้งเก้า
- 2. ปักหมุดขุดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งความเพียร
- 3. พลังแห่งสติ จิตสำนึกรู้
- 4. สมาธิ ลมมหัศจรรย์แห่งมนุษย์แม่เหล็ก
- 5. ปัญญา ดวงตาทะลุมิติ เนรมิตภาพแห่งความรู้สึก
- 6. กำจัดนิวรณ์ห้า พลังชีวิตสู่อิสรภาพ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840118929 (PDF) 19 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน