0
The Last Quarter : 2475-2500
การเมืองการทหารเหตุการณ์ที่น่าสนใจในช่วง 25 ปี สุดท้ายของพุทธศตวรรษที่ 24
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หลัง 24 มิถุนายน 2475 มีเหตุการณ์ที่สำคัญทั้งทางด้านการเมือง และการทหารอยู่หลายเหตุการณ์ ซึ่งผู้เขียนได้คัดเลือกเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจมารวมอยู่ในเล่มนี้ โดยใช้เวลาเป็นตัวกำหนดในการเขียนงานชุดนี้โดยให้จบที่ พ.ศ. 2500 ทำไมต้องจบที่ พ.ศ. 2500 เพราะเกิดการรัฐประหารในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 เพื่อล้มรัฐบาล พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นำโดยนายทหารนอกราชการ พลโท ผิน ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น)

    เป็นการรัฐประหาร ที่พลิกโฉมหน้าประชาธิปไตยไทยนับตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2475 อย่างไม่มีวันหวนคืน อีกทั้งยังปิดฉากคณะราษฎรสายปรีดี พนมยงค์ และถือว่าเป็นการฟื้นฟูอำนาจของกองทัพกลับมาซึ่งจะส่งผลต่อการเมืองไทยในอนาคต จอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งหลังหมดอำนาจไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกทั้งมีพันเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (ยศในขณะนั้น) เป็นขุนพลคู่ใจ เริ่มเข้ามามีบทบาทในกองทัพ

    จนในที่สุดวันที่ 16 กันยายน 2500 จอมพล สฤษดิ์ธนะรัชต์ นำกำลังรัฐประหาร รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทำให้จอมพล ป. พิบูล สงคราม และพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ลี้ภัยไปต่างประเทศ ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้เขียนจึงเรียบเรียง เหตุการณ์น่าสนใจให้จบภายใน พ.ศ. 2500 เพราะหลังจากนั้นรูปแบบการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนขึ้น

สารบัญ

- 2478 โรงเรียน : ที่มั่นสุดท้ายพระยาทรงสุรเดช
- 2480 พ.ต.อ. ประสิทธิ์ รักประชา : จากบางคนทีสู่นายร้อยหวังปู
- 2487 "ลุงสิน" บุรุษปริศนาแห่งเสรีไทย
- 2488 เสรีไทยสายนักเรียนนายร้อย
- 2488 เสรีจีนในไทย
- 2488 เดินนับไม้หมอนรถไฟ
- 2494 ตำนานตำรวจพลร่ม
- 2497 ผินไม่เอาให้สฤษดิ์
- 2503 พารู-Pary

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163884374 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน