0
The Next Gen Corporation Design : องค์กรมีดีไซน์เจนเนอเรชั่นใหม่
ความลับสูตรสำเร็จองค์กรมีดีไซน์ เพื่อ "ความล้ำ" ในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในปัจจุบันการแข่งขันในโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนไปอย่างมาก จะเห็นได้จากความสำเร็จของ "Uber" ที่สามารถให้บริการรถที่มีลักษณะคล้ายกับ Taxi โดยที่ไม่ต้องลงทุนเป็นเจ้าของรถ Taxi หรือความสำเร็จของ "Airbnd" ที่มีห้องให้ลูกค้าเลือกพักอาศัยจำนวนมาก โดยที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของห้องเลยแม้แต่ห้องเดียว หรือความสำเร็จของ "App" ที่สร้าง App Store ให้กับ App Developer จำนวนมากให้สร้าง App และก็มีลูกค้าจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกมาซื้อ App เหล่านั้น ธุรกิจเหล่านี้ได้ใช้กลยุทธ์ที่เราเรียกว่า "Platform" ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

    หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์ของคณะซึ่งได้ศึกษาองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ ทั้งทางด้านสุนทรีย์ภาพ กระบวนการ และเทคโนโลยี และองค์กรเหล่านี้ยังได้นำเอากลยุทธ์ทางด้าน "Platform" เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ผลงานวิจัยเหล่านี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริหาร ที่อยากจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ไม่มากก็น้อย..

สารบัญ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
- ภาพรวมอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (Healthcare)
- องค์กรมีดีไซน์ กรณ๊ศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- ทำปัญหาปกคติ ให้เป็นเรื่องปกติ กรณีศึกษา OOCA

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
- ภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
- องค์กรมีดีไซน์ กรณีศึกษา บริษัท แสนสริ จำกัด (มหาชน)
- องค์กรมีดีไซน์ กรณีศึกษา บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
ฯลฯ

อุตสาหกรรม ค้าปลีก
- ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก (Retail)
- เล่า เก่าในขวดใหม่ กรณีศึกษาการค้าปลีกแนวใหม่
- ดทสโก้โลตัว องค์กรมีดีไซน์

คำนิยม
ความลับสูตรสำเร็จองค์กรมีดีไซน์ เพื่อความล้ำ ในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก Platform กำลังกลายเป็นองค์ประกอบที่ 4 ขององค์กรมีดีไซน์ในโลกยุคดิจิทัล และทำให้สูตรสำเร็จขององค์กรมีดีไซน์ในทศวรรษใหม่นี้ขยับจาก ATP (Aesthetic-Technology - Process) ไปสู่ ATP2 (Aesthetic-Technology-Process-Platform) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รศ.ดร.พิภพ อุดร- คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Platform เป็นเรื่องสำคัญมาก Platform จะทำให้การเชื่อมระหว่าง ผู้ให้บริการทางการแพทย์ (Provider) กับผู้ป่วยเกิดขึ้นได้นายแพทย์ ชาตรี ดวงเนตร- ที่ปรึกษาประธานคณะบริหาร กลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162105838 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เกรท ไอเดีย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน